Verloren hond opgemerkt in uw straat of omgeving?

//

Contacteer in eerste instantie de politiediensten van onze gemeente, deze zullen het dier naar het asiel brengen, of opdracht geven aan het asiel om het op te halen. U mag het dier eventueel enkele uren bij uw thuis houden tot het wordt opgehaald. Onze gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met het dichtst bijgelegen dierenasiel, dit heeft in de eerste plaats tot doel het terugvinden van een verloren dier te vereenvoudigen. Het ministerie van landbouw en de provincie Oost-Vlaanderen hebben de opvang van verloren dieren gereglementeerd. Er werden 8 regio’s aangeduid in Oost-Vlaanderen waar een door het ministerie erkend dierenasiel is gevestigd. Deze asielen zijn gegroepeerd in de overkoepelende Vereniging van Oost-Vlaamse Erkende Dierenasielen en zichtbaar op www.adopteereendier.be en verzekeren de opvang van alle verloren dieren in alle steden en gemeenten van onze provincie.

Wat gebeurt er in het asiel met een verdwaald dier?

Bij aankomst wordt nagekeken of het dier geregistreerd is, m.a.w. of het een chip heeft of tatoeage, aan de hand van een van deze gegevens kan het asiel de eigenaar opsporen en verwittigen.

Wat indien er geen chip of tatoeage kan teruggevonden worden?

De wet zegt duidelijk dat alle honden dienen geregistreerd te worden sinds 1 september 1998. Het asiel zal dus overgaan tot het laten aanbrengen van een chip door een bevoegd dierenarts. De kosten hiervoor zullen aan de eigenaar worden aangerekend, alsook het aantal dagen verblijf in het asiel.

Bent u eigenaar van een hond, en is deze nog niet geregistreerd?

Aarzel niet langer en laat dit door uw dierenarts in orde brengen. Is uw hond wel geregistreerd maar is uw adres of telefoonnummer niet meer juist? U kunt voor informatie hieromtrent steeds het dierenasiel contacteren. Zij kennen de juiste procedures en zullen u graag bijstaan.

Bent u de ongelukkige eigenaar van een verloren hond?

Stel onze politiediensten hiervan op de hoogte, contacteer het dierenasiel van onze regio en vermeld tevens de kenmerken van uw dier zoals: ras, kleur, geslacht, grootte, leeftijd, halsband, speciale gedragingen, vlekken, plaats waar u of iemand anders hem laatst heeft opgemerkt, registratie chip of tatoeage, enz. Deze informatie kan helpen uw verloren dier terug te vinden.

Wat als je hond niet in ons regioasiel is opgenomen?

Dan nog bestaat de kans hem/haar terug te vinden. Het asiel is in verbinding met alle andere asielen uit de provincie. Zij delen informatie met elkaar.

Nog meer middelen?

Dat kan ook via een nieuwe website op het internet, “alle dierenasielen onder één dak” is de slogan van Petfinder, sommige asielen zijn hiermede nog in opbouw, bij anderen is reeds heel wat informatie beschikbaar, ook wat betreft adopties.

Worden in het asiel ook katten opgevangen?

Uiteraard zorgen de meeste asielen van een provincie voor opvang van tamme huiskatten en afgestane kittens. Voor meer informatie, contacteer het dierenasiel in uw regio.

Andere dieren dan honden en katten?

Sommige asielen hebben een weide ter beschikking waar bepaalde dieren zoals paarden, schapen, geiten e.a. voor beperkte tijd kunnen worden opgevangen. Bij de erkende dierenasielen van uw provincie bevindt zich een lijst van opvangmogelijkheden en adressen die doorverwijzen naar bv. de 5 erkende vogelasielen van de provincie. Maar ook voor minder vaak voorkomende dierensoorten, zoals fretten, egels, slangen, leguanen, schildpadden, enz. trachten zij voor opvangmogelijkheden door te verwijzen. Contacteer het dierenasiel in uw regio voor meer informatie.